czarnulkaa

59 tekstów – auto­rem jest czar­nulkaa.

* * *

Po­każ mi miłość..
Po­każ, ze kochasz
Daj mi to- cze­go chce
Daj mi to co chcesz podarowac
Chce te­go spróbować

Wyuz­da­ne mam mysli
Dla Ciebie roz­pa­lają się każdą chwilą
A ga­sisz je tak ma­leńką obo­jet­nosci siłą

Nie chcesz wyuzdania
Mo­ge być dziewicza
Zainteresowany
Mam tez in­ne oblicza

Wszys­tko dla Ciebie
Lecz wszys­tko to nic to nie do­ras­ta mi­los­ci
Kto­rej, w mar­twej ciszy słów, bliżej obojetnosci 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 lutego 2016, 00:54

Na nic to wszystko

Stałam przy swoim dziec­ku
gdy odchodził
py­tałam Cię Panie..

DLACZEGO?

Pat­rzyłam na Je­go wycieńczone
od wal­ki ciało
pro­siłam Cię Panie..

ZLI­TUJ SIĘ!

Słyszałam je­go os­tatni oddech
tak krótki i ciężki
wołałam Panie

POMÓŻ MU!

Widziałam śmierć
stała i nie chciała odejść
błagałam ją..

ZOS­TAW MI GO!

na nic to wszystko.. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 czerwca 2015, 11:18

Nad białą kołyską (...)nad białą trumienką

Nad białą kołyską w Twój sen wpatrzona,
pil­nując czy oby, nie zbudził Cię szum myśli...
I chro­niąc przed każdym naj­mniej­szym szelestem
bez­pie­czny wie­działeś że jes­tem...

Wpat­rzo­na w Twój sen tak cichy, tak piękny
ta­ki niewin­ny i ta­ki maleńki
i ta cicha kołysan­ka, śpij sy­neczku, spij kochany
słyszę ją do dzisiaj..

Nad białą tru­mienką w Twój sen wpatrzona
ta­ki niewin­ny i ta­ki maleńki
Twój sen i wie­czny odpoczynek
co ra­ni na wieki..Ja­siowi mo­jej naj­większej miłości. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 18 czerwca 2015, 08:39

SYNKU

Miałam Cię Syn­ku w swoich ramionach,
tu­liłam do ser­ca
dziś cze­kam stęskniona.

Kochałam Cię Syn­ku, jak­by całą sobą
dziś kocham tak samo,
choć nie jes­tem z Tobą.

Całowałam syn­ku Twoją słodką buzię,
dziś całują Cię aniołki
tam daleko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 17 czerwca 2015, 10:54

PYTAM CIĘ

Co Ty masz w sobie?
choć nic nas nie łączy
pragnę by choć łączyło na chwilę

choć tyle..

Jak Ty to robisz?
że pat­rząc nie w moją stronę,
czuję na so­bie Two­je spoj­rze­nie
zat­rzy­mane na chwilę

i tyle..

Cze­mu właśnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 20 lipca 2013, 21:06

kocham...
bardzo..
trochę mniej..
nie kocham w ogóle...
lecz zaw­sze to sa­mo znacze­nie
większe przy miłości
gor­sze gdy odrzucenie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 maja 2013, 03:04

Łapię oddech

Na brze­gu łoża me­go, niczym roz­rzut­na przynęta
wa­bić chcę, chcę złowić, niech ta noc to za­pamięta spokojna.

A ty się w tym za­nurz i roz­kołysz, wypłyń by wrócić o świcie
na łożu bieli ty­le czerwoności, [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • 26 marca 2013, 00:12

* * *

Rozdarta..
mie­dzy miłością i tęsknotą za nią,
między przet­rwa­niem i szu­kaniem przyjemności.


Rozdarta..
między słowa­mi które dzielą i ty­mi co zbliżają,
Między zas­pa­kaja­niem głodu i gasze­niem pragnienia.


Rozdarta..
między os­tatnim po­całun­kiem i pier­wszym spotkaniem,
mie­dzy tru­dem czys­tości i łat­wością wstydu.


Rozdarta..
między ab­surdem nis­kich myśli a szczy­tem wiel­kich czynów
między gorzkim poczu­ciem wi­ny a słod­kim sma­kiem grzechu.


Rozdarta..
między fan­tazją pew­ności a rzeczy­wis­tym niezdecydowaniem,
między Twoim uczu­ciem a moim kochaniem..
 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 marca 2013, 18:25

Skomplikowana

Całą sobą zdo­bywam, choć po­tem to tracę,
mam Cię przy so­bie, by po­tem podwójnie zatęsknić,
układam wszys­tko… a szu­kam pośród roz­rzu­conych myśli,
nie chcę myśleć o To­bie, a myślę- cho­ciaż Ty nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 marca 2013, 11:23

Wiesz...?

Czy wiesz?
Jak bar­dzo się boję…
że tak jak wy­pełniłeś pus­tkę w moim sercu,
tak możesz to zab­rać myśląc że to Twoje…

Czy wiesz?
strach mnie ok­rutny więzi…
że tak jak dałeś mi chwilę,
tak możesz zab­rać chwil całe [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 marca 2013, 03:09

czarnulkaa

- A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? - spytał Krzyś, ściskając Misiową łapkę. - Co wtedy? - Nic wielkiego. - zapewnił go Puchatek. - Posiedzę tu sobie i na Ciebie poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

czarnulkaa

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

7 lutego 2016, 03:27Zibby77 sko­men­to­wał tek­st Pokaż mi miłość.. Po­każ, ze [...]

6 lutego 2016, 11:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pokaż mi miłość.. Po­każ, ze [...]

6 lutego 2016, 01:51czarnulkaa sko­men­to­wał tek­st Muskając war­ga­mi

6 lutego 2016, 00:54czarnulkaa do­dał no­wy tek­st Pokaż mi miłość.. Po­każ, ze [...]

19 czerwca 2015, 22:27mill sko­men­to­wał tek­st Na nic to wszys­tko

19 czerwca 2015, 20:16czarnulkaa sko­men­to­wał tek­st Na nic to wszys­tko

19 czerwca 2015, 19:57Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Na nic to wszys­tko

19 czerwca 2015, 16:30krysta sko­men­to­wał tek­st Na nic to wszys­tko

19 czerwca 2015, 16:17czarnulkaa sko­men­to­wał tek­st Na nic to wszys­tko